Tradicija proti tiraniji je spletna stran na kateri lahko ljudje spoznajo alternativne ideje in prepričanja, ki veljajo v današnji družbi za politično nekorektne, saj predstavljajo drugačen pogled na svet, zgrajen na temeljih zakonov narave in ne na konceptu egalitarizma in vsesplošne strpnosti. Namen te spletne strani je predstaviti te alternativne ideje v luči resnice in ne v senci politične korektnosti kot to počnejo vsi popularni mediji, ki zato nudijo le pristransko, izkrivljeno in popačeno sliko. Tradicija proti tiraniji želi predvsem spodbuditi ljudi k razmišljanju o določenih vprašanjih in problemih današnjega časa, ter k ustvarjanju lastnih mnenj o idejah, ki so v javnosti označene za sovražne in negativne samo zato, ker nasprotujejo današnjim liberalnim trendom.

Tradicija proti tiraniji ne širi sovraštva in prav tako ne spodbuja nasilja do kogarkoli, ampak le opozarja na določene pojave in dogajanja, ki imajo lahko tako za nas, kot tudi za druge bele narode s katerimi si delimo našo skupno domovino Evropo, zelo resne, celo uničujoče posledice, obenem pa želi ljudem približati ideje, , ki so zdrava alternativa današnji potrošniško naravnani družbi in nezdravemu, egoističnemu načinu življenja, kjer se vse vrti okoli pravic in želja posameznikov ali manjših skupin medtem, ko pomen naroda in njegovih tradicij, vrednot, kulture, dediščine in identitete vedno bolj tone v pozabo.

Prav tako ni namen te spletne strani širjenje raznih zastarelih reakcionarnih ideologij, temveč se zavzema za idejo rasnega nacionalizma, ki temelji na večnih zakonih narave in je edina zdrava alternativa današnjim levičarsko liberalnim trendom in zlaganim altruističnim idejam, katerih cilj je prepričati Evropejce, da naj svojo kulturo, tradicije in identiteto žrtvujejo na oltarju multikulture zavoljo nekega utopičnega novega sveta brez vseh različnih in edinstvenih narodov in ras, kjer obstaja samo ena univerzalna človeška rasa združena v »harmoniji strpnosti in enakosti«.

Današnji levičarji, kulturni marksisti in ostali zagovorniki raznih nenaravnih dekadentnih idej nas prepričujejo, da je rasa le družbeni konstrukt in kot taka nepomembna, obenem pa trdijo, da nam sprejemanje priseljencev neevropskega porekla v našo skupnost prinaša »kulturno obogatitev«, ter da je mešanje z nam tujimi ljudstvi in rasami pravzaprav tudi v našem interesu. Kako v praksi izgleda ta tako opevana multirasna raznolikost in kaj nam zares prinaša masovna imigracija, vidimo lahko v Zahodni Evropi, kjer so etnični Evropejci vsakodnevno deležni raznoraznih aspektov tako imenovane »kulturne obogatitve« v obliki posilstev, ropanja, zlorab, umorov, terorističnih napadov, izgredov in vsesplošnih izbruhov nasilja iz strani teh prišlekov, ki želijo postati »novi evropejci«.

Za razliko od teh progresivnih idej, ki nas prepričujejo, da je v našem interesu, če postanemo beli Evropejci manjšine v naših lastnih domovinah in postopoma v mešanici ras popolnoma izginemo s tega planeta, rasni nacionalizem prepoznava dejstvo, da je narava ustvarila različne rase znotraj katerih so se oblikovali tudi različni narodi, ter se zavzema za ohranitev vseh različnih ljudstev z vsemi njihovimi rasnimi in kulturnimi lastnostmi in specifičnostmi . Levica obtožuje nacionaliste, da so polni sovraštva in nestrpnosti do drugih ras, vendar pa obenem ravno ona zagovarja neke ideje, ki želijo v svoji biti izbrisati in uničiti vse raznolike narode z njihovimi edinstvenimi lastnostmi vred, ter jih združiti v neko univerzalno človeštvo. Ravno nasprotno od tega, pa rasni nacionalizem spoštuje vse rase tega sveta, ki jih je ustvarila in oblikovala mati narava, ter se zavzema za ohranitev resnične globalne raznolikosti saj verjame, da imajo vsa ljudstva in rase pravico tako do samoodločanja,kot tudi do svojih lastnih domovin v katerih se lahko razvijajo v skladu s svojimi sposobnostmi, ter negujejo svoje tradicije, kulturo, identiteto in način življenja, ki jim najbolj ustreza .Rasni nacionalizem ne vidi sovražnika v drugih rasah, temveč v sejalcih strupenih idej kulturnega marksizma in lažnega egalitarizma prepoznava sovražnike vseh ras.
Raznorazna kontra kulturna gibanja, liberalne skupine in levičarske organizacije, ki širijo dekadentne, degenerirane nazore in se obenem zavzemajo za množično priseljevanje tujcev v Evropo ter za »novi multikulturni svet združene človeške rase« je vedno spodbujala in financirala mogočna plutokracija prostozidarskih poslovnežev, bančnikov in globalistov, pogosto pripadnikov istega starodavnega plemena, ki vsa ta gibanja usmerja in izkorišča za svoje cilje. Ti arhitekti novega svetovnega reda, ki želijo izkoriščati vsa ljudstva te zemlje dobro vedo, da bo vsak zdrav homogen narod združen v krvi in zvestobi do svojega ljudstva, s skupnimi vrednotami in dediščino prej ali slej spregledal skozi njihove prevare in zavrgel lažne ideje, preko katerih mu želijo zavladati, nasprotno od tega pa bo narod, ki je izgubil svojo identiteto in svoje vrednote grajene na tradicijah prednikov, ter ne živi več v homogeni družbi, temveč v družbi razdeljeni na nasprotujoče si skupine, ki ne čutijo nikakršne pripadnosti do svoje domovine, veliko lažje izkoriščati in mu postopoma tudi popolnoma zavladati. Zato se trudijo preko raznih prej omenjenih skupin in gibanj ustvariti čim več razdora v družbah evropskih dežel , obenem pa z uvozom vse večjega števila Evropi etnično tujih ljudstev, ter s promocijo rasnega mešanja uničujejo tudi rasne korenine Evropejcev in s tem uvajajo nov koncept narodne pripadnosti, ki ne temelji več na krvi in skupnih koreninah , temveč na nekih novih vsesplošnih multikulturnih vrednotah, ki se predvsem s pomočjo medijev vsiljujejo avtohtonem prebivalstvu. Tako lahko danes vsakdo postane Evropejec medtem, ko resnični Evropejci postajajo manjšine v lastnih mestih, nekoč marginalne in degenerirane ideje in pogledi pa postajajo vse bolj splošni med evropsko mladino.Nacionalizem je zato kot trdno nasprotje in alternativa tej dekadenci in razkroju Evrope označen kot ideologija sovraštva in vsesplošnega zla, kar pa je daleč od resnice. Edini cilj te ideje je, v skladu z večnimi zakoni narave, ohranitev in obenem tudi napredek lastnega naroda in rase kateri le ta pripada. Skrbeti za dobrobit, ohranitev in obstoj lastnega naroda in njegovih edinstvenih lastnosti ter braniti njegovo pravico do lastne domovine, kulture in identitete, obenem pa spoštovati in prepoznavati isto pravico pri vseh drugih narodih in rasah v njihovih domovinah je bistvo nacionalizma. Vse ostalo so le laži rojene iz nevednosti ali pa iz strahu pred to idejo, ki ostaja še zadnje upanje za preporod Evrope in za ohranitev veličastnih kultur, tradicij in dosežkov slovanskih, germanskih, romanskih in ostalih belih narodov te starodavne celine.

Na tej spletni strani se lahko vsakdo bolj podrobno seznani z idejami, pogledi in cilji rasnega nacionalizma, ter pridobi resnične informacije o le teh, obenem pa bodo na strani objavljeni poleg ideoloških, tudi članki na temo zgodovine, kulture, verovanj in običajev Slovanov in tudi ostalih evropskih narodov v upanju, da pri ljudeh spodbudijo večje zanimanje in tudi nadaljnje raziskovanje tako nase bogate slovanske dediščine , kot tudi zanimanje za zgodovino, kulture in tradicije celotne Evrope, domovine naše rase.