Coudenhove-Kalergi načrtDanes, ko smo priča demografski zamenjavi Evropejcev v njihovih starodavnih domovinah, nenehni promociji rasnega mešanja in egalitarističnih nazorov, ki nas prepričujejo da je multikultura edina pot v prihodnost, ter da moramo zato žrtvovati lastno identiteto na oltarju raznolikosti, ko smo priča razkroju tradicij in vrednot naših prednikov medtem, ko vladajoče elite in popularni mediji prikazujejo rasno mešano družbo kot vrhunec človeške civilizacije, raznolikost in multikulturalizem pa kot nove idole katerim se moramo vsi klanjati ostaja ime Coudenhove-Kalergi neznano širši evropski javnosti.

Ta demografska zamenjava, ta genocid in uničenje Evropskega človeka, ki ga politiki, mediji in raznorazne ustanove in institucije prikazujejo kot » kulturno obogatitev, napredek in toleranco« je posledica politike Evropske unije, kot je na primer vsiljevanje kvot migrantov državam članicam, odprte meje in sprejemanje tako imenovanih »beguncev« in ekonomskih migrantov, ter nenehno promoviranje novega rasno mešanega človeka in multikulturalizma kot ideala nove družbe h kateri moramo vsi stremeti. Prav tako pa preko vseh sredstev, ki jih ima na voljo, današnja vladajoča elita uničuje tradicionalne vrednote Evropejcev, njihovo identiteto in smisel pripadnosti ter narodne zavesti in tako s tem, da te vrednote označuje kot »zastarele, nepotrebne« in celo kot vir nestrpnosti, rasizma in krivic, ki naj bi jih Evropejec v preteklosti povzročil drugim ljudstvom , odtujujejo evropskim narodom lastno zgodovino, identiteto in dediščino.

Če želimo razumeti resnične cilje vladajoče elite, ki pod pretvezo, da se zavzema za humanitarne cilje, za človekove pravice ter za miroljubno in tolerantno družbo, uničuje Evropo in njene narode, moramo poznati tako imenovani »Coudenhove-Kalergi načrt«, saj se ravno tu skrivajo začetki današnjih principov Evropske unije, mešanja ljudstev ter multikulturalizma.

Richard von Coudehove-Kalergi in Panevropsko gibanje

Richard von Coudehove-Kalergi je bil sin avstrijskega diplomata Heinricha von Coudehove-Kalergija s plemiškim poreklom in njegove japonske žene po imenu Mitsu Ayoma. Rojen je bil v Tokiju 16. novembra leta 1894, kjer je bil njegov oče veleposlanik takratne Avstro-ogrske in je večino svoje mladosti preživel na družinskem veleposestvu na Češkem.Potem, ko je leta 1917 doktoriral na Dunaju s svojo tezo »Objektivnost kot temeljno načelo morale« je leta 1923 objavil svojo prvo knjigo »Pan-Evropa«, ki je bila pravzaprav manifest njegove nove »Pan-evropske unije«, gibanja, ki ga je ustanovil leto dni prej. Od leta 1924 pa do 1938 je bil urednik časopisa »Pan-Evropa«, med leti 1925 in 1928 pa je objavil eno svojih obširnejših del »Kampf um Paneuropa«(Borba za pan Evropo). Na prvem kongresu Pan-evropske unije je bil leta 1926 izbran za predsednika centralnega sveta te zgodnje organizacije, ki naj bi se zavzemala za »mednarodno povezovanje evropskih držav na demokratičnih principih.«

Richard von Coudehove-Kalergi je danes večini evropske javnosti neznan, saj so mu je položaj njegovega plemiškega, diplomatskega očeta, ki je imel tesne stike z takratno evropsko aristokracijo in politiki omogočal, da je deloval skrit očem javnosti obenem pa je prav tako prek očeta pridobil podporo mnogih vplivnih politikov tistega časa, ki so bili z njim pripravljeni sodelovati.

Resničen cilj njegovega Pan-evropskega gibanja, ki naj bi se zavzemalo za » evropsko integracijo na demokratičnih principih« kjer ležijo tudi temelji principov današnje EU, je bil ustvariti »Novi svetovni red« , federacijo narodov z Združenimi državami Amerike na čelu, evropska integracija pa naj bi bila le prvi korak do ustvarjanja nove svetovne vlade. Med njegovimi prvimi podporniki najdemo češka politika Tomaša Masaryka in Edvarda Beneša ter nemško-židovskega bankirja Maxa Warburga, ki je v gibanje investiral 60,000 mark. Avstrijski kancler Ignaz Seipel in bodoči predsednik Avstrije Karl Rener sta na začetku prevzela odgovornost vodenja »Pan-evropskega« gibanja, kasneje pa so svojo pomoč ponudili tudi francoski politiki Leon Blum, Aristide Briand, Alcide de Gasperi in drugi.

Vzpon fašizma in nacionalsocializma v Evropi v 30. letih je pomenil konec za Panevropsko gibanje, ki je bilo razpuščeno, prav tako kot tudi načrt za evropsko integracijo. Adolf Hitler je bil eden glavnih kritikov in nasprotnikov njegovih idej, zato je Richard von Coudenhove-Kalergi leta 1938 takoj po priključitvi Avstrije k 3.Reichu prek Čehoslovaške prebegnil v Francijo, kjer je leta 1939 dobil državljanstvo. Kmalu zatem je odšel v ZDA kjer so s pomočjo in podporo Winstona Churchilla, židovsko prostozidarske lože B’nai B’rith in velikih časopisov kot je bil New York Times njegove ideje pridobile odobravanje vlade Združenih držav, tako da je bila kasneje tudi CIA vpletena v uresničevanje njegovega načrta.

Bistvo Coudenhove-Kalergi načrta

V svoji knjigi »Praktischer Idealismus« Kalergi piše, da bodo bodoči državljani »Združenih držav Evrope« mešane rase in ne narodi starega kontinenta. Prav tako trdi, da bi se morala ljudstva Evrope razmnoževati z Azijci in drugimi ne-belimi rasami, da bi tako nastalo novo multi rasno prebivalstvo brez jasnega smisla za identiteto, tradicijo in narodno zavest, saj bi vladajoča elita takšno mešano prebivalstvo lažje nadzorovala.

Kalergi se zavzema za odpravo pravic posameznih narodov do samoodločanja, ter opiše uničenje nacionalnih držav s pomočjo etničnih separatističnih gibanj in uničenje narodov samih skozi množično priseljevanje tujih ljudstev ne-evropskega porekla. Prav tako predlaga ustvarjanje novega rasno mešanega homogenega prebivalstva Evrope, ki bi ga bodoča vladajoča elita lahko lažje nadzorovala. In kdo naj bi bila po njegovem mnenju ta bodoča elita? Kalergi je glede tega precej jasen:

» Človek prihodnosti bo mešane rase. Rase in družbeni razredi bodo sčasoma izginili zaradi eliminacije prostora, časa in predsodkov. Eurazijsko-negroidna rasa prihodnosti, na videz podobna starodavnim Egipčanom, bo nadomestila trenutno raznolikost ljudstev in posameznikov. Namesto, da bi uničila evropsko židovstvo, je Evropa proti svoji volji to ljudstvo kultivirala in izobrazila ter jih skozi ta umetni evolucijski proces pognala na pot do njihovega bodočega statusa vodilnega ljudstva v Evropi. Nič presenetljivega ni, da je ljudstvo, ki je uspelo pobegniti iz zaporniškega geta postalo duhovno plemstvo Evrope. Tako je Evropa s svojim sočutjem ustvarila novo vrsto aristokracije. To se je zgodilo, ko je evropska fevdalna aristokracija propadla zaradi emancipacije Židov ( ki so jo sprožila dejanja Francoske revolucije).«

Čeprav noben učbenik ne omenja Kalergija, so njegove ideje postale vodilni principi Evropske unije. Verovanje, da se morajo Evropejci pomešati z Azijci in Afričani, da je treba uničiti evropsko identiteto ter tradicionalen način življenja in ustvariti eno mešano raso, je razlog za politiko, ki promovira in spodbuja interese manjšin. Resnični motivi niso zares humanitarni, ampak vodijo k največjemu genocidu v zgodovini človeštva, načrtu neusmiljene elite, ki skrita pred javnostjo resnično upravlja z Evropsko unijo.

Coudenhouve-Kalergi fundacija vsako leto podeli prestižno nagrado tistim Evropejcem, ki prekašajo vse druge v promoviranju tega genocidnega načrta. Med prejemniki te nagrade sta tudi Angela Merkel in Herman Van Rompuy.Pospeševanje genocida nad Evropejci je tudi resničen razlog za nenehne pozive Združenih narodov, ki zahtevajo, da naj sprejmemo milijone imigrantov, saj naj bi le ti pripomogli k zvišanju trenutno nizke stopnje rojstev med Evropejci. Glede na poročilo, ki so ga januarja 2000 izdali Združeni narodi pod naslovom » Zamenjava s priseljenci: rešitev za staranje in upad prebivalstva« (Immigration replacement: A solution to declining and aging population), bo morala Evropa do leta 2025 sprejeti 159,000,000 imigrantov.

Že samo navajanje tako natančnih številk je dokaz, da obstaja dobro premišljen in vnaprej določen načrt. Jasno je, da bi se lahko nizka stopnja rodnosti zvišala s primerno podporo družinam , kot je tudi jasno, da vpeljava tujih genov ne bo pripomogla k ohranitvi naše genetske dediščine, temveč jo bo uničila. Rezultat današnje politike, ki promovira multikulturalizem, bo novo mešano, oslabljeno in neenako prebivalstvo brez narodne zavesti ali skupne zgodovine in kulture. Na kratko, politika Coudenhove-Kalergi načrta je bila in je še vedno osnova uradnih vladnih politik, katerih namen je genocid Evropejcev skozi množično priseljevanje.

Odraz tega načrta lahko vidimo tudi v izjavi bivšega predsednika Svetovne zdravstvene organizacije Brocka Chisholma: » Kar morajo ljudje povsod storiti je, da omejijo rojstva ter promovirajo rasno mešane zakone , rezultat tega bo stvaritev ene same rase na celem svetu, ki jo bo lahko usmerjala centralna oblast«.

EVROPSKI SVET:

Podelitev Coudenhove-Kalergi nagrade predsedniku Van Rompuyju

16. novembra 2012 je bila predsedniku Evropskega sveta Hermanu Van Rompuyju na posebni konferenci na Dunaju, ki je obeležila 90 let Panevropskega gibanja, podeljena Coudenhove-Kalergi nagrada, ki se na vsake dve leti podeljuje osebam za njihove izjemne zaslužke v procesu evropske integracije.

Odločilen faktor, zaradi katerega je bil Von Rompuy izbran za nagrado, je bil uravnovešen način s katerim se je lotil opravljanja svojih dolžnosti na položaju predsednika evropskega sveta, ki je bil ustanovljen z Lizbonskim sporazumom. Vodenje in koordiniranje je v svoji novi vlogi opravljal z odločnostjo in premišljenostjo, obenem pa je ostal zvest evropskim moralnim principom.V svojem govoru je Herman Van Rompuy označil združenje Evrope kot mirovniški projekt. Ta ideja, ki je bila tudi glavni cilj Coudenhove-Kalergija in njegovega dela, ostaja po 90 letih še vedno pomembna. Nagrada je poimenovana po Richardu Nicolausu von Coudenhove-Kalergiju (1894-1972), filozofu, založniku in ustanovitelju Panevropskega gibanja. Coudenhove-Kalergi je bil pionir Evropske integracije, ter je s svojim delom širil idejo zvezne Evrope.

Nagrado Coudenhove-Kalergi sta med drugimi prejela tudi nemška kanclerka Angela Merkel leta 2010, ter litvanski predsednik Vaira-Vike Freiberga leta 2006.

Zaključek

Če se ozremo na današnje stanje v Evropi vidimo, da se Coudenhove-Kalergi načrt počasi bliža svoji izvršitvi z množičnim priseljevanjem nam tujih ljudstev in ras v nekoč homogene domovine Evropejcev ter z nenehno propagando, ki promovira rasno mešanje in multikulturo. Narodna pripadnost ni več stvar dediščine, krvi in potomstva temveč postaja odvisna od državljanstva, teritorija in jezika. Torej je danes lahko vsakdo Evropejec ne glede na to ali njegovi predniki živijo v Evropi že tisočletja ali pa je včeraj skočil iz ladje na obale tega nekoč mogočnega kontinenta. Nove multikulturne vrednote in egalitaristične ideje o enakosti ali bolje rečeno istosti vseh ljudstev, nas prepričujejo da je rasa le družbeni konstrukt, da smo vsi enaki in da moramo zato odvreči »zastarele« poglede in »predsodke« glede rase, narodnosti in etnične pripadnosti ter sprejeti multikulturalizem, ki nadomešča stare tradicije, običaje in vrednote naših prednikov z novimi načeli »strpnosti, raznolikosti in enakopravnosti«, ter tako združuje vse ljudi različnih ras v eno novo ljudstvo povezano ne s krvjo, skupno kulturo ali zgodovino, temveč s temi novimi vrednotami Evropske unije. Podobne poizkuse ustvarjanja novih »narodov« lahko zasledimo že v prejšnjem stoletju in sicer v času vzpona komunizma. Boljševiki so po prihodu na oblast v Rusiji želeli zbrisati vso rusko zgodovino pred revolucijo, zato so uničevali vse kar je bilo ruskega, in obenem ustvariti novo sovjetsko ljudstvo, sestavljeno iz vseh različnih etničnih skupin na območju Rusije in kasneje zavzetih območij Sovjetske zveze. Slovenski narod je to občutil tudi na lastni koži, ko so po letu 1945 komunisti želeli iz Srbov, Slovencev, Hrvatov in ostalih prebivalcev SFRJ ustvariti novo jugoslovansko ljudstvo po istem principu zatiranja in nadomeščanja edinstvenih kulturnih dediščin in starih tradicij teh posameznih narodov z idejo jugoslovanstva in novega jugoslovanskega naroda, katerega temelj bi bila predvsem marksistično socialistična doktrina. Zgodovina se ponavlja, le da za razliko od komunistov današnja vladajoča elita ne uporablja groženj in sile, temveč se poslužuje bolj subtilnih taktik manipulacije in subverzije, ter tako prepričuje ljudi, da je uničenje njihove rase ter nadomestitev avtohtonega prebivalstva Evrope z tujimi rasami pravzaprav napredek. Tiste, ki se upirajo genocidu nad lastno raso pa preprosto označijo za rasiste in nestrpneže namesto, da bi jih množično pošiljali v gulage, ter tako iz njih naredijo marginalce in izobčence v današnji »napredni« družbi. Tako kot je bil včasih komunizem in razredni boj, je danes demokracija, egalitarizem in boj za pravice manjšin orožje tistega istega plemena, ki je nekoč želelo ustvariti centralno vlado s pomočjo komunističnih držav, danes pa to počne preko EU. Coudenhove-Kalergi načrt nam razkrije prave cilje in namene tako naših evropskih voditeljev, ki se skrivajo pod prijaznim obrazom humanitarizma, kot tudi resnične elite vladarjev, ki upravlja z Evropsko unijo iz sence, skrita pred javnostjo.