Tradicija proti tiraniji tudi v SrbijiProjekt Tradicija proti tiraniji je zaživel tudi v Srbiji in v Republiki Srbski, kar označuje začetek novega sodelovanja, ki temelji na prepoznavanju naših skupnih korenin in vezi, katere si delimo z ostalimi slovanskimi in evropskimi narodi, ter na dejstvih, da se vsi Evropejci soočamo z istimi težavami in negativnimi posledicami kulturnega marksizma in pa globalizma, ki želi izbrisati našo identiteto, kulturo in dediščino. Verjamemo, da leži edino upanje za obstoj Evrope le v enotnosti in medsebojni solidarnosti vseh rasno osveščenih Evropejcev, ki predstavljajo edini resničen odpor proti dekadenci modernega sveta in uničevalnim silam globalizacije. Tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji se zavzemamo za iste ideje, ki so alternativa današnji multikulturni potrošniški družbi, obenem pa se trudimo spodbujati tudi zanimanje za naše, v vsaki deželi edinstvene in specifične, vendar pa v mnogih pogledih podobne in sorodne tradicije , običaje in kulturne lastnosti, ki so vse del ene slovanske in evropske dediščine.Za nas nacionalistične ideje ne predstavljajo le skrb za dobrobit, obstoj in napredek našega lastnega naroda, temveč tudi skrb in boj za ohranitev naše skupne domovine Evrope in vseh evropskih narodov, ki prispevajo k bogati raznolikosti naše celine, obenem pa so vsi del ene večje evropske civilizacije in kulture evropskega človeka, saj izhajajo iz skupnih temeljev starodavnih indoevropskih ljudstev. Tako kot smo odločno proti materialistično hedonističnemu pogledu na svet, ki ga promovira današnja potrošniška družba in proti strupu kulturnega marksizma, ki zastruplja naše narode z lažnimi egalitarističnimi in protinaravnimi idejami, smo tudi odločno proti starim oblikam šovinistično nastrojenih nacionalizmov, zaradi katerih so bila tla Evrope prevečkrat prepojena s krvjo njenih sinov, medtem ,ko njeni resnični sovražniki, ki so se v preteklosti mastno obogatili s temi bratskimi vojnami, še dandanes zavoljo lastnih interesov podžigajo in netijo takšne in drugačne spore in nesoglasja med evropskimi narodi. Naše ideje in nazori veljajo tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji in drugod v Evropi za slabe, sovražne in celo zlobne, saj so popularni mediji, izobraževalne ustanove in druge institucije v praktično vseh evropskih državah danes v rokah globalistov, ki želijo ustvariti en svet brez meja, brez različnih ras in narodov, brez kulturnih vrednot, le ena človeška masa potrošnikov brez kakršnekoli identitete, ki ji bodo zlahka vladali, ter jo iskoriščali za svoje lastne interese. Po drugi strani pa ravno v naših idejah in nazorih leži še edino poslednje upanje za preporod Evrope in vseh njenih narodov, zato se trudimo z našim projektom približati to idejo našim sorojakom, tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji, ter opozarjati javnost na vse negativne posledice današnje družbe, ki je trenutno na poti nove politično korektne tiranije kulturnega marksizma.