Nov primer promoviranja istospolnih parov in LGBT propagande07.05. 2017 Normaliziranje nenaravnih degeneriranih spolnih praks preko medijev, zabavne industrije, raznoraznih ustanov, ki naj bi se zavzemale za strpnost in človekove pravice ter celo v šolstvu je pri nas vse bolj pogosto, pred kratkim pa se je v Ljubljani pojavil tudi prvi oglas take vrste, gre za reklamni plakat Hitradia Center, ki se nahaja na različnih bolj obljudenih lokacijah v Ljubljani.Namen takšne promocije nenaravnih istospolnih praks je predvsem spreminjanje odnosov večinskega prebivalstva do le teh, saj ljudem takšne stvari iz njihove vsakdanje okolice ostanejo v podzavesti, tako da začnejo s časom gledati na takšne deviacije kot na nekaj normalnega, vsakdanjega in celo modernega. Ta taktika normaliziranja homoseksualnih nagnjenj se v ameriških in zahodno evropskih filmih, serijah in oglasih, kjer lahko velikokrat zasledimo like, ki so istospolni usmerjeni, pojavlja že desetletja, pri nas pa se je začela pojavljati od osamosvojitve, predvsem pa po vstopu Slovenije v EU, saj je bilo treba naš narod čim bolj približati »naprednim« in »strpnim« vrednotam Evropske Unije.

Uporabo teh, nekdaj subtilnih, v zadnjih letih pa vse bolj odkritih taktik promoviranja homoseksualnih nagnjenj kot nekaj povsem zdravega in normalnega je v zadnjih letih zaslediti tudi v šolstvu, zadnji primer je članek o spolnosti v osnovnošolski reviji PIL iz februarja tega leta, ki med drugim predstavlja istospolne odnose kot nekaj običajnega in normalnega, v aprilu pa je Odbor za enakost SVIZ ( Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije) organiziral omizje na temo »Vprašanja LGBTI v vzgoji in izobraževanju«, katerega cilj je bil »ozaveščati in spodbujati širše zavedanje ter razmišljanje o enakosti na vseh ravneh družbe in izboljšati znanje o področju LGBTI tematik med zaposlenimi v vrtcih in šolah«. Gre za samo še en primer promocije nenaravnih deviacij tokrat usmerjen na najmlajše pripadnike našega naroda in za vsiljevanje politično korektnih pogledov, ki izenačujejo istospolne pare z normalnimi družinami, kljub temu, da je družina kot zveza med moškim in žensko že v začetku zgodovine človeka nastala iz naravnega instinkta in potrebe po ustvarjanju potomcev in ohranjanju lastnega rodu.

Družina je temelj evropske civilizacije, ki z izenačevanjem z istospolnimi pari zgublja svoj pomen kar pa je tudi cilj določenih mednarodnih elit, ki vidijo Zahodno civilizacijo kot glavno prepreko za doseganje svojih ciljev o katerih si lahko preberete več v drugih člankih na tej spletni strani. Zato želijo z podporo, promocijo in manipulacijo raznih nekoč marginalnih LGBT skupin prevrednotiti in re-definirati pomen družine tako, da bo ustrezal njihovim ciljem in politično korektni viziji moderne družbe, ki postaja naša realnost.Naš narod je že dvakrat pokazal pravo mero zdrave pameti, ko se je izjasnil proti tem nenaravnim deviacijam in novim definicijam družine zato poskrbimo, da tako tudi ostane in ne nasedajmo lažni propagandi tolerance. Vsi, ki pa slepo verjamejo, da so takšni »progresivni« pogledi korak naprej v boljšo družbo in boljši svet, naj si ogledajo posnetke raznih parad ponosa iz zahodne Evrope in ZDA ter se vprašajo ali res želijo, da bi njihovi otroci živeli v svetu kjer to velja za nekaj normalnega.