Islamizacija v Sloveniji: Nov islamski center v Ljubljani17. 05. 2017 Poleg še nedokončane džamije, ki bo obenem tudi kulturno-verski center, je manjše kulturno islamsko društvo začelo z izgradnjo še enega islamskega centra v Ljubljani. Center naj ne bi bil druga džamija, temveč izobraževalna institucija. Kljub temu, da se distancirajo od tako imenovanega radikalizma, so nekateri člani te skupine nezaželeni v prostorih islamske skupnosti v Sloveniji. Medtem, ko je del sredstev za izgradnjo džamije prispeval Katar, naj bi prispevki za izgradnjo tega centra prišli tudi iz Kuvajta, arabske države, ki je v preteklosti že pomagala muslimanom v Sloveniji s prispevki za verske učilnice na Jesenicah. Znano je, da bogate arabske države kot so Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati ali Savdska Arabija tako ali drugače financirajo razne islamske skupnosti v Evropi, obenem pa v svoje države ne spuščajo raznih beguncev in imigrantov iz drugih muslimanskih dežel, tako da le ti v trumah prihajajo na evropska tla, kjer jim potem darujejo ogromne vsote za izgradnje džamij in islamskih centrov po vsej Evropi.Gre za načrtno islamizacijo Evrope, starodavno grožnjo proti kateri so se borili naši predniki, danes pa se pod krinko begunske krize, strpnosti in vsiljene multikulture zopet odvija pred našimi očmi. Islam je nam Evropejcem tuja in sovražna religija, ki nima kaj iskati na evropskih tleh, ne glede na to ali gre za tako imenovane »radikalizirane«, ali pa »zmerne« muslimane. Glavna razlika med njimi je v bistvu le to, da so ti prvi, torej tako imenovani skrajneži, v javnosti bolj iskreni in odkriti glede svojih ciljev od ostalih »zmernih« muslimanov. Bolj ko narašča število muslimanov v Evropi manjša je razlika med tako imenovanimi strpnimi in radikalnimi muslimani. Mediji nam prodajajo naivne podobe o miroljubnih muslimanih, ki želijo le pravico do svoje veroizpovedi, to pa so popolne neresnice saj nas že zgodovina uči, da vsaka religija ali pa »fanatična« ideologija, ki je prepričana v svoj prav in v zmoto vseh nasprotno mislečih ne more soobstajati z drugimi verovanji ali idejami. Dokler je v manjšini se lahko poskuša prilagajati zaradi lastnega obstoja, vendar pa bo sorazmerno s svojo rastjo bolj sovražna in agresivna do drugih, dokler ne bo začela odprtega boja za prevlado. Ravno to lahko vidimo pri muslimanih v Evropi, predvsem na ulicah večjih mest zahodne Evrope, kjer v svojih predelih uvajajo šeriatske zakone, napadajo avtohtono prebivalstvo in vsiljujejo svojo religijo, da vse večjih števil terorističnih napadov, ki rastejo sorazmerno z muslimanskim prebivalstvom sploh ne omenjamo.

Islam je že sam po sebi, ne glede na zgoraj naštete stvari nam tuja religija. Islamizacija pomeni uničenje naših tradicij, naše dediščine, našega evropskega duha. Pomeni, da so bile vse žrtve naših prednikov in drugih Evropejcev, ki so se skozi stoletja pogumno borili proti vdoru islama v Evropo zaman. Islam je naš zgodovinski sovražnik, ki nikakor ne spada na evropska tla, ne glede na to ali gre za »zmerno« ali pa za »skrajno« obliko te nam tuje religije.