O Rasnem nacionalizmu

Rasni nacionalizem pomeni ljubezen do svoje rase in naroda obenem pa verjame, da imajo vse rase na svetu pravico do samoodločbe, saj podpira resnično raznolikost človeške vrste, ki jo je ustvarila narava, ter kot ideologija narave to raznolikost tudi ščiti.

Antirasistični internacionalizem, zakoreninjen v socializmu (komunizmu), danes znan kot kulturni marksizem pa je v resnici rasistična ideologija, saj se bori proti tej raznolikosti, njegov cilj pa je uničenje tega kar je narava ustvarila v več tisočletjih. Zagovorniki multi-rasnih idej in t.i. antirasizma se v bistvu zavzemajo za množično priseljevanje ras, ki sestavljajo na tem svetu večinsko prebivalstvo, v Evropo, domovino resnične rasne manjšine na planetu.

To je ideologija, ki temelji na iracionalnem sovraštvu do belih Evropejcev, njen cilj pa je uničenje rasne in kulturne homogenosti belih evropskih narodov. Antirasizem je v bistvu psihološko vojskovanje proti belim Evropejcem, saj s pomočjo akademskih ustanov širi marksistično indoktrinacijo ter izkrivlja zgodovino in biološke realnosti in tako izkorišča belce, da delujejo proti lastnim interesom, s tem pa služi splošnem cilju uničenja bele evropske homogenosti.

Antirasizem zanika resnično raznolikost s tem, ko širi strupene lažne ideje Franza Boasa, da rasa ne obstaja, saj s tem zanika biološko realnost, ki je stvaritev narave, prav tako pa zanika tudi edinstvene razlike med vsemi ljudmi,ki prebivajo na tem planetu. Prevara antirasističnih idej se lahko vidi v tem, da se antirasisti po eni strani fanatično zavzemajo za multikulturno ter rasno raznolikost, po drugi strani pa je njihov glavni argument prav ta, da rasa in raznolikost sploh ne obstajata. Zveni precej nesmiselno, kajne? Duh rasnega nacionalizma najdemo v ljubezni in zvestobi do svoje rase in naroda, antirasistični marksisti pa poznajo samo zvestobo do svojega razreda in internacionalnih idej kar pomeni, da sovražijo, zanikajo in zavračajo nacionalno in rasno identiteto. Rasni nacionalisti verjamejo, da bi morali biti vsi narodi zvesti svoji rasi in svojemu narodu, ter da bi morali vsi slediti interesom svojih rasnih in etničnih skupin. Antirasistični marksisti pa verjamejo, da bi vsi morali opustiti svojo rasno identiteto, ter slediti interesom sveta brez mej in brez rasne identitete. To gre seveda v korist sionističnim mogotcem novega svetovnega reda saj prav oni financirajo te antirasistične marksiste v želji, da bi videli uničenje evropskih narodov, saj so za njihovo globalno hegemonijo prav Evropejci vedno predstavljali največjo grožnjo.

Rasni nacionalizem se zavzema za ohranitev biološke raznolikosti človeške vrste, antirasistični marksizem pa za njeno uničenje.

Rasni nacionalist se zaveda, da obstaja razredni problem, vendar ne išče rešitve problema v uničenju rase in naroda.

Antirasistični marksist trdi, da je razred najbolj pomemben in da je rešitev razrednega problema v zlomu rase, naroda in socialne strukture, ki jo je treba zamenjati s komunizmom. Rasni nacionalist pa bi odstranil razredne razlike in zagotovil, da je v zdravem, uspešnem in obojestransko koristnem rasnem sodelovanju delavec prav tako pomemben kot delodajalec. Rasni nacionalist hoče združiti vse družbene razrede v eno homogeno skupino, ki bi delovala skupaj za izboljšanje celotnega naroda in rase in bi skupaj ustvarila družbo kjer imajo pripadniki vseh razredov možnost kvalitetnega življenja, ter so ponosni na svoj narod, kulturo in rasno identiteto. Družbo kjer ljudje ne padajo več na trike komunistov, ki hočejo razdeliti narod s svojimi zgodbami o ˝zatiralcih in zatiranih˝.

Antirasistični marksist lastno raso in narod prodaja internacionalistični tiraniji v kateri bi bila uničena.

Rasni nacionalist se zavzema za velike in zdrave družine, antirasistični marksist pa hoče družino uničiti, saj je prav ta temelj evropske civilizacije.

Rasni nacionalist se zavzema za zdravo družbo, ki temelji na vrednotah kot so čast, morala, spodobnost, zvestoba in poštenost.

Antirasistični marksist se zavzema za nezdravo družbo, ki temelji na uničenju tradicionalnih vrednot časti, morale, spodobnosti, zvestobe in poštenosti. Rasni nacionalist verjame v resnično zgodovino medtem, ko antirasistični marksist izkrivlja zgodovino, da bi odgovarjala njegovim ciljem.

Rasni nacionalizem je prihodnost in antirasistični marksist se tega zaveda.Prevedeno iz www.smashculturalmarxism.com